Donnerstag, 14. Oktober 2021

 Privatscores Isaak Schipper & Grazyna Schoahs Paar Nr. 1 
 Rang : 1 / 8 Durchschnitt : 64.29 % gespielte Hände : 21/21 
Händ
Nr.
Kontrakt von Erg. Aussp.   Score
NS
Score
OW
  Gegner %
 1  1SA S -2 6     100     Gabriele Jourgens & Marlise Wespi 16.67
 2  4♠ E -2 10   100       100.00
 3  4♠ O -1 R   100         Durchschnitt auf dem Tisch: 72.22 % 100.00
 4  4♠ O = A     620     Liliane Gehrig & Joan Munnikhuis 100.00
 5  6 E +1 10 ♣     940     50.00
 6  2♠ E +1 R ♣     140       Durchschnitt auf dem Tisch: 77.78 % 83.33
 7  1♠X N +1 A   360       Gabriela Rubeli & Maria Senn 33.33
 8  4 S = 10 ♣   420       33.33
 9  3SA S -1 R     50       Durchschnitt auf dem Tisch: 33.33 % 33.33
 10  3SA N +1 3 ♣   630       Dominique Clévenot & Hélène Blattner 83.33
 11  2SA E = 3 ♣     120     100.00
 12  3 O = A     140       Durchschnitt auf dem Tisch: 77.78 % 50.00
 13  4 O +1 A ♠     650     Solly Frankel & Isabelle Zurschmiede 100.00
 14  4 E +2 V     480     66.67
 15  3 E = 7     110       Durchschnitt auf dem Tisch: 83.33 % 83.33
 16  2 N = 6   90       Markus Mohr & Martha Lustenberger 33.33
 17  1SA E = 4 ♣     90     0.00
 18  3SA O +2 R     460       Durchschnitt auf dem Tisch: 27.78 % 50.00
 19  2 S = 9   110       Mirella Campana & Giuseppe Martini 100.00
 20  3SA S = D   600       33.33
 21  5♣X E -5 8 ♠   1100         Durchschnitt auf dem Tisch: 77.78 % 100.00

Klassement Frequenzen

Home | Online Punkte | RealBridge